هیچنامه

سید ابراهیم ... مرورم کن به تاول های داغ استوای برهنگی ...

شهریور 93
1 پست
خرداد 92
1 پست
احساس سوختن به تماشا نمیشود
غرور من آتشیست که اگر آن را نشانه بگیرند خود خواهند سوخت
خاموشی هایم
قید و اطلاق دلم سوخت ندانم چه کنم / هیچ جا بند نه و در همه جا بند شدم
محمد حسین آذربهرام
وبلاگ نویس، مترجم، نویسنده، نمایشنامه نویس